ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG GIAO DỊCH

Là đơn vị ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT trên thị trường tài chính Việt Nam hợp nhất giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh trên cùng một tiểu khoản nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, giảm thiểu bước trung gian, tiết kiệm thời gian giao dịch nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

hợp nhất giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh trên cùng 1 tài khoản

Chung 1 tài khoản, sức mua

Chứng khoán cơ sở
Chứng khoán phái sinh

LÃI SUẤT HỢP TÁC ĐẦU TƯ

THUỘC TOP THẤP NHẤT TRỊ TRƯỜNG

GEM không phân biệt vốn đầu tư, cho vay vốn và đầu tư kinh doanh chứng khoán linh hoạt với tỷ lệ hỗ trợ đầu tư có tính cạnh tranh cao. Đặc biệt, lãi suất hợp tác đầu tư tại GEM thuộc TOP thấp nhất trên thị trường giao dịch chứng khoán.

Mức phí giao dịch

Chứng khoán cơ sở

Cơ sở

GEM hỗ trợ tỷ lệ hỗ trợ đầu tư cao với lãi với lãi suất đầu tư thấp nhất thị trường, khả năng sinh lời cao.

  • Phí giao dịch : 0.15 %
  • Phí QL vị thế : 0.27 đ/cp/ngày

Chứng khoán phái sinh

Phái sinh

GEM hỗ trợ mọi giao dịch chứng khoán phái sinh chỉ với nguồn vốn nhỏ và chỉ phải trả lãi sau khi giao dịch thành công.

  • Phí giao dịch : 2.000 VND/ HD
  • Phí QL vị thế qua đêm: 2.550 VND / HD
  • Phí giao dịch trả sở : 2.700 VND / HD
  • Thuế : 0.1%

MỨC PHÍ GIAO DỊCH ƯU ĐÃI

Phí giao dịch tại GEM hỗ trợ thấp hơn so với các nền tảng khác trên thị trường tài chính cùng nhiều chính sách ưu đãi, hậu mãi hấp dẫn cho khách hàng khi đầu tư kinh doanh chứng khoán.

Liên hệ ngay